המלצות

המלצתו של מר פתחי פוראני

המלצתו של מר עלא' חליחל

המלצתו של מר אנטואן שלחת

המלצתו של מר שרבל בלוטין

 
המלצתו של מר שרבל עבוד

המלצתו של ד"ר שאדי ג'השאן

המלצתו של ד"ר עפר גרוזברד
 
תעודת אגודת המתרגמים בישראל (ITA)